Puhkemaja ajalugu

Karksi kihelkonnakool rajati 19. sajandi teisel poolel. 1861. a. asus Karksi-Halliste kihelkonnakool Hallistes ja juhataja oli Georg Rosenberg. Kui Nuia köster Saebelmann suri, kolis Rosenberg koos oma õpilastega Nuia. 1863. a. avati Nuia koolihoone (kunagine Nuia Keskkooli internaat, nn. Luuka maja). Juhatajaks jäi Georg Rosenberg. 1847. a. asutati Nuias ka vene õigeusu kihelkonnakool (Pärnu t. 17), mis 1895. aastani töötas erakorterites. Õppetöö toimus ainult vene keeles, kuid vaatamata rangele keelule, käsutasid õpetajad ka emakeelt. Tütarlapsi hakati kooli vastu võtma 1895. a.

1724 aastal asutati Karksisse köstri esimene ametikoht. Nõuti, et köster oskaks lugeda, tal pidi olema ka hea lauluhääl. Tema kohustuste hulka kuulus talupoegade laste õpetamine. Esimesed andmed selle kohta, et Karksi köstrimajas (asus praeguse õpetajate maja kohal) töötab kool, pärinevad 1736. aastast. Õpetajaid olid seal kaks: Karksi köster Johann Lange ja tema Halliste kolleeg Martin Lippart. Koolist anti mõningane lugemisoskus, õpetati piiblilugu ja laulmist. 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi esimesel poolel loodi küla- ja vallakoole, mistõttu köstrikool jäi tühjaks. Näiteks avati 1840. aastal Karksi 3-klassiline vallakool, mis 1855. aastal hakkas tööle Nuias. Koolmeister oli seal Ado Tieelt (Aadu Tiit). 1850. aastal asutati köstrimajja kirjutuskool, mille edaspidise saatuse kohta andmed puuduvad. Hoone pole säilinud, kohta tähistab mälestuskivi.

Alates 1957 kuni 2002 kasutati Luuka hoonet Karksi-Nuia keskkooli internaadina. 2003 aastal müüs Karksi vald hoone
eraisikule majutusteenuse arendamiseks. Puhkemajana hakkas Luuka puhkemaja tegutsema 2011 aasta sügisel.

 

Luuka puhkemaja peremees Dmitri Orav

Luuka puhkemaja
base Image base Image2 base Image3